Odwiedzin: 12541 osób.Użytkownik niezalogowany.
Zaloguj się


Promowane ADOPCJE:

Todi (piesek)


stat4u

Wolontariatdarmowy hosting obrazków

 

 

  Poszukujemy wolontariuszy!

Poszukujemy osób, które chcą pomóc naszym zwierzakom i są zdecydowane związać się z nami na dłużej. Prosimy o kontakt osoby odpowiedzialne, kochające zwierzęta i zdeterminowane w swoim działaniu.
Zależy nam przede wszystkim na osobach pełnoletnich. Jeśli jednak masz mniej niż 18 lat, to należy dostarczyć pisemną zgodę rodziców a najlepiej na pierwsze spotkanie przyjść w ich towarzystwie.
Jak zostać wolontariuszem?

1. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przyjdź do schroniska w godzinach otwarcia i zgłoś swoją gotowość do podjęcia pracy.
2. Wolontariuszem można zostać od 16 roku życia za zgodą rodziców. Młodsze osoby oczywiście też nam mogą pomagać, ale muszą być pod opieką osoby pełnoletniej.
3. Twoja decyzja musi być dobrze przemyślana, zwierzęta bardzo się przywiązują i w razie Twojej rezygnacji, dotkliwie to odczują.
4. Należy zapoznać się z Regulaminem Wolontariatu (poniżej) i wypełnić Formularz zgłoszeniowy (druki dostępne w schronisku).

Nasze schronisko najbardziej potrzebuje wolontariuszy, którzy będą wyprowadzać psiaki na spacery. Niestety, nie mamy wybiegu dla zwierząt i są one zmuszone do długotrwałego przebywania w kojcach, co nierzadko powoduje depresję i wycofanie. Wystarczy jednak zapewnić czworonogowi spacer a będzie weselszy i łatwiej zniesie pobyt w schronisku.

Wolontariusze mogą również myć miski, nalewać świeżą wodę, sprzątać w schronisku czy zwyczajnie bawić się ze zwierzętami i w ten sposób odbudowywać relacje z ludźmi.

Zapraszamy !!!  

 darmowy hosting obrazków
REGULAMIN WOLONTARIATU
 

1. Wolontariuszem może być każdy kto:

a) lubi zwierzęta,
b) pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz,
c) ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i przedstawił zezwolenie rodziców/opiekunów wyrażające zgodę na odbywanie wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie,
d) osoby, które mają mniej niż 16 lat mogą wykonywać drobne prace porządkowe w schronisku, nie bezpośrednio zajmując się zwierzętami. Muszą również dostarczyć zezwolenie rodziców/opiekunów.
e) jest zdrowy i nie cierpi na alergię na sierść zwierząt,
f) złoży wypełniony Formularz zgłoszeniowy,
g) zostanie wpisany do rejestru Wolontariuszy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie,


2. Wolontariusz wykonuje czynności zlecone na terenie Schroniska oraz na zasadzie dobrowolności uczestniczy w imprezach organizowanych przez Schronisko.
 
3. Wolontariusz przebywając na terenie Schroniska ma obowiązek:

a) pracować w dniach i godzinach wyznaczonych dla osób odwiedzających Schronisko lub innych, ustalonych z Zarządem TOZ Oddział w Krotoszynie lub pracownikiem Schroniska,
b) przestrzegać zasad bezpieczeństwa,
c) wykonywać czynności zlecone przez Zarząd TOZ Oddział w Krotoszynie, pracownika lub osobę upoważnioną,
d) utrzymywać czystość na terenie obiektu.

4. Zlecone wolontariuszowi czynności mogą polegać w szczególności na:

a) wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych psów,
b) pielegnacji wyznaczonych psów,
c) pomoc w przygotowaniu i uczestnictwo w aukcjach i innych imprezach związanych z promocją adopcji bezdomnych zwierząt organizowanych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie,
d) pomoc w prowadzeniu strony internetowej,
f) różne drobne prace porządkowe,
h) w szczególnych przypadkach i okolicznościach Wolontariuszowi mogą być zlecone do wykonania czynności inne niż wymienione, związane z prawidłowym funkcjonowaniem Schroniska.

5. Wolontariuszowi nie wolno bez zgody lub porozumienia z Zarządem TOZ Oddział w Krotoszynie lub pracownikiem Schroniska:

a) wykonywać samowolnie żadnych czynności związanych z pielęgnacją zwierząt,
b) samowolnie wyprowadzać zwierzęta z boksów, zabierać na spacery,
c) samowolnie dokarmiać zwierzęta,
d) przebywać w pomieszczeniach takich jak: boksy obserwacyjne dla zwierząt, magazyn na karmę, biuro i innych wskazanych przez pracownika miejscach,
e) samowolnie wykonywać wszelkich innych czynności nie wymienionych w Regulaminie.

6. Wolontariusz może wykazać się własną inicjatywą w zakresie:

a) pozyskiwania funduszy na rzecz Schroniska,
b) propagowania edukacji humanitarnego traktowania zwierząt, np. w szkołach, przedszkolach,
c) propagowania adopcji psów schroniskowych.

7. Zarząd TOZ Oddział w Krotoszynie może zrezygnować z pomocy Wolontariusza, który:

a) nie przestrzega pkt. 4 i 5 niniejszego Regulaminu,
b) dopuszcza się zachowania niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa lub naruszającego porządek prawny,
c) narusza zasady pracy, powoduje dezorganizację pracy lub zakłóca jej porządek,
d) działa na szkodę zwierząt przebywających w Schronisku,
e) nie wykonuje zleconych czynności wynikających z niniejszego Regulaminu,
f) utracił zaufanie Zarządu TOZ lub pracownika Schroniska,
g) nie ma potrzeby bądź możliwości zlecania pracy Wolontariuszowi.

8. Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru Wolontariuszy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie w przypadku:

a) rezygnacji złożonej w formie pisemnej,
b) nie podjęcia żadnych czynności na rzecz Schroniska przez okres 2 miesięcy (jeżeli wcześniej nie zgłosił Zarządowi TOZ w Krotoszynie lub pracownikowi Schroniska o niemożliwości wykonywania wolontariatu przez określony czas).

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 

Drogi Wolontariuszu,
 
1. Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe kandydatów na Wolontariuszy i Wolontariuszy będą wykorzystane przez Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Krotoszynie na potrzeby rekrutacji i administrowania pracą Wolontariuszy
 
2. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn, ul. Ceglarska 11, tel. 502616205, www.krotoszyn.eadopcje.org, e-poczta: krotoszyn@eadopcje.org
 
3. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w przypadku:
- kandydatów na Wolontariuszy do czasu rozpatrzenia kandydatury,
- Wolontariuszy przez czas wykonywania czynności Wolontariusza,
 
4. Odbiorcy danych
Nie będziemy przekazywali Twoich danych nikomu innemu.
 
5.Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

 
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.


 Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie - Wolontariat