Odwiedzin: 16960 osób.Użytkownik niezalogowany.
Zaloguj się


Promowane ADOPCJE:

Zara (suczka)


Dropek (piesek)


stat4u

Wolontariatdarmowy hosting obrazków

 

 

  Poszukujemy wolontariuszy!

Poszukujemy osób, które chcą pomóc naszym zwierzakom i są zdecydowane związać się z nami na dłużej. Prosimy o kontakt osoby odpowiedzialne, kochające zwierzęta i zdeterminowane w swoim działaniu.
Zależy nam przede wszystkim na osobach pełnoletnich. Jeśli jednak masz mniej niż 18 lat, to należy dostarczyć pisemną zgodę rodziców a najlepiej na pierwsze spotkanie przyjść w ich towarzystwie.
Jak zostać wolontariuszem?

1.      Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przyjdź do schroniska w godzinach otwarcia i zgłoś swoją gotowość do podjęcia pracy.
2.      Wolontariuszem można zostać od 16 roku życia za zgodą rodziców. Młodsze osoby oczywiście też nam mogą pomagać, ale zazwyczaj nie  bezpośrednio zajmując się psami. Mogą np. roznosić ulotki, robić zdjęcia, pomóc w znalezieniu nowego domu dla psów i kotów, zorganizować zbiórkę karmy w szkole.
3.      Twoja decyzja musi być dobrze przemyślana, zwierzęta bardzo się przywiązują i w razie Twojej rezygnacji, dotkliwie to odczują.
4.      Należy zapoznać się z Regulaminem Wolontariatu (poniżej) i wypełnić Formularz zgłoszeniowy (druki dostępne w schronisku).

Nasze schronisko najbardziej potrzebuje wolontariuszy, którzy będą wyprowadzać psiaki na spacery. Niestety, nie mamy wybiegu dla zwierząt i są one zmuszone do długotrwałego siedzenia w kojcach, co nierzadko powoduje depresję i wycofanie. Wystarczy jednak choć raz w tygodniu zapewnić czworonogowi spacer a będzie weselszy i łatwiej zniesie pobyt w schronisku.

Wolontariusze mogą również myć miski, nalewać świeżą wodę, dosypywać suchą karmę, sprzątać w schronisku czy zwyczajnie bawić się ze zwierzętami i w ten sposób odbudowywać relacje z ludźmi.

Zapraszamy !!!  

 darmowy hosting obrazków
REGULAMIN WOLONTARIATU
 

1. Wolontariuszem może być każdy kto:

a) lubi zwierzęta a zwłaszcza psy i koty,
b) pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz,
c) ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i przedstawił zezwolenie rodziców/opiekunów wyrażające zgodę na odbywanie wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie,
d) osoby, które mają mniej niż 16 lat mogą wykonywać drobne prace porządkowe w schronisku, nie bezpośrednio zajmując się zwierzętami. Muszą również dostarczyć zezwolenie rodziców/opiekunów.
e) jest zdrowy i nie cierpi na alergię na sierść zwierząt,
f) złoży wypełniony Formularz zgłoszeniowy,
g) zostanie wpisany do rejestru Wolontariuszy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie,


2. Wolontariusz wykonuje czynności zlecone na terenie Schroniska oraz na zasadzie dobrowolności uczestniczy w imprezach organizowanych przez Schronisko.
 
3. Wolontariusz przebywając na terenie Schroniska ma obowiązek:

a) pracować w dniach i godzinach wyznaczonych w drodze wcześniejszych ustaleń z Zarządem TOZ Oddział w Krotoszynie lub pracownikiem Schroniska, potwierdzając to podpisem w zeszycie obecności,
b) nosić identyfikator w czasie wykonywania pracy,
c) przestrzegać zasady bezpieczeństwa,
d) wykonywać czynności zlecone przez Zarząd TOZ Oddział w Krotoszynie, pracownika lub osobę upoważnioną,
e) wykonywać prace porządkowe oraz inne czynności związane z funkcjonowaniem Schroniska,
f) utrzymywać czystość na terenie obiektu.

4. Zlecone wolontariuszowi czynności mogą polegać w szczególności na:

a) wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych psów na smyczach,
b) czesaniu wyznaczonych psów,
c) pomoc w przygotowywaniu i uczestnictwo w aukcjach i innych imprezach związanych z adopcją bezdomnych zwierząt organizowanych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie,
d) sprzątaniu pomieszczeń dla zwierząt,
e) myciu naczyń dla zwierząt,
f) różne drobne prace porządkowe,
g) pomocy w prowadzeniu strony internetowej,
h) udziale w interwencjach związanych ze złym traktowaniem zwierząt na zlecenie i pod nadzorem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie,
i) kontroli na zlecenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie warunków bytowych zwierząt przekazanych do adopcji,
j) w szczególnych przypadkach i okolicznościach Wolontariuszowi mogą być zlecone do wykonania czynności inne niż wymienione, związane z prawidłowym funkcjonowaniem Schroniska.

5. Wolontariuszowi nie wolno bez zgody lub porozumienia z Zarządem TOZ Oddział w Krotoszynie lub pracownikiem Schroniska:

a) wykonywać samowolnie żadnych czynności związanych z pielęgnacją zwierząt,
b) samowolnie wyprowadzać zwierzęta z boksów, zabierać na spacery,
c) samowolnie dokarmiać zwierzęta,
d) przebywać w pomieszczeniach takich jak: boksy obserwacyjne dla zwierząt podejrzanych o choroby zakaźne, chłodniach i innych wskazanych przez pracownika miejscach,
e) samowolnie wykonywać wszelkich innych czynności nie wymienionych w Regulaminie.

6. Wolontariusz może wykazać się własną inicjatywą w zakresie:

a) pozyskiwania funduszy na rzecz Schroniska,
b) propagowania edukacji humanitarnej np. w szkołach, przedszkolach,
c) pozyskiwania osób, które przyjmą bezdomne zwierzęta ze Schroniska.

7. Zarząd TOZ Oddział w Krotoszynie może zrezygnować z pomocy Wolontariusza, który:

a) nie przestrzega pkt. 4 i 5 niniejszego Regulaminu,
b) dopuszcza się zachowania niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa lub naruszającego porządek prawny,
c) narusza zasady pracy, powoduje dezorganizację pracy lub zakłóca jej porządek,
d) działa na szkodę zwierząt przebywających w Schronisku,
e) nie wykonuje zleconych czynności wynikających z niniejszego Regulaminu,
f) utracił zaufanie Zarządu TOZ lub pracownika Schroniska,
g) nie ma potrzeby bądź możliwości zlecania pracy Wolontariuszowi.

8. Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru Wolontariuszy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie w przypadku:

a) rezygnacji złożonej w formie pisemnej,
b) nie podjęcia żadnych czynności na rzecz Schroniska przez okres 2 miesięcy (jeżeli wcześniej nie zgłosił Zarządowi TOZ w Krotoszynie lub pracownikowi Schroniska o niemożliwości wykonywania wolontariatu prze określony czas).
 Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie - Wolontariat