Odwiedzin: 19769 osób.Użytkownik niezalogowany.
Zaloguj się


Promowane ADOPCJE:

stat4u
Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

312014
października
ZAKOŃCZONE SPRAWY

Wiele interwencji w sprawie znęcania nad zwierzętami prowadzonych prze krotoszyński oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ma swój finał w sądzie. Poniżej przedstawiamy niektóre z wyroków jakie zapadły. Kilka postępowań nadal się toczy. Jako organizacja statutowo zajmująca się ochroną zwierząt mamy nadzieję, że sądy będą jednak orzekać surowsze kary.

 


WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(07.07.2014r.)

„ Pana K.S. oskarżonego o to, że:

W okresie od 1 marca 2014r. do 31 marca 2014r. w Krotoszynie, woj. Wielkopolskiego w bloku mieszkalnym ……, znęcał się nad trzymiesięcznym psem – suczką rasy mieszanej poprzez świadome utrzymywanie jej w stanie rażącego zaniedbania objawiającym się przewlekłymi zmianami skórnymi okolicy głowy, obrzęku okolicy czołowej, licznych przełysień, ran i ognisk zapalnych, to jest w warunkach nieleczonej choroby,

tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a w zw. Z art. 6 ust. 2 pkt. 10 ustawy o Ochronie Zwierząt

1. Oskarżonego K.S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyżej opisanego, tj. występku z art. 35 ust. 1a ustawy o Ochronie Zwierząt i za to na podstawie tego przepisu skazuje go na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.
2. Na podstawie art. 69 par. 1 i 2 k.k. i art. 70 par. 1 pkt. 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu na okres próby 3 lat.
3. Na podstawie art. 73 par. 1 k.k. oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego.
4. Na podstawie art. 35 par. 5 ustawy o Ochronie Zwierząt zasądza od oskarżonego na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie nawiązkę w kwocie 900,00zł.
5. Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o Ochronie Zwierząt orzeka przepadek na rzecz Skarby Państwa psa rasy mieszanej maści tricolor w wieku około 3 miesięcy odebranego oskarżonemu w dniu 30.04.2014r.
6. Na podstawie art. 624 par. 1 k.p.k. zwalnia się oskarżonego od ponoszenia kosztów postępowania.


 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(30.06.2014)
 

„Pana M.J. oskarża się o to, że:

W dniu 6 marca 2014r. w Krotoszynie, woj. Wielkopolskiego na terenie posesji przy ul. …… znęcał się ze szczególnym okrucieństwem nad sześcioletnim psem rasy mieszanej poprzez świadome ranienie go i zadanie mu bólu ostrym przedmiotem powodując u psa liczne, głębokie rany kłute w okolicy między barkiem a mostkiem prawej strony

tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a i 2 w związku z art. 6 ust 2 pkt. 1 i 4 Ustawy o Ochronie Zwierząt

1. Oskarżonego M.J. uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu wyżej opisanego tj. występku z art. 35 ust 2 ustawy o Ochronie Zwierząt (Dz.U.2013.856) i za to na podstawie tego przepisu skazuje go na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności.
2. Na podstawie art. 69 par.1 i 2 k.k. i art. 70 par. 1 pkt. 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu na okres próby 3 lat.
3. Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy o ochronie Zwierząt zasądza od oskarżonego M.J. na rzecz pokrzywdzonego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie nawiązkę w kwocie 2000,00zł.
4. Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania w kwocie 150,00zł.”
 


WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(30.06.2014)
 

„Pana T.D. oskarża się o to, że

W okresie od stycznia 2011r. do 18 stycznia 2014r. w Nepomucenowie, woj. Wielkopolskiego, znęcał się nad psem w typie rasy mieszaniec lat 3, a w okresie od listopada 2013r. do 18 stycznia 2014r. nad psami w typie rasy mieszaniec lat 2 i mix-labrador lat 8, w ten sposób, że utrzymywał je w niewłaściwych warunkach bytowania w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa, bez odpowiedniego pokarmu i wody przez okres wykraczający poza ich minimalne potrzeby, wystawiając je także na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych zagrażających ich zdrowiu i życiu,

tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o Ochronie Zwierząt

1. Oskarżonego T.D. uznaje się winnego popełnienia zarzuconego mu czynu wyżej opisanego tj. występku z art. 35 ust. 1a ustawy o Ochronie Zwierząt (Dz.U.2013.856) i za to na podstawie tego przepisu wymierza mu karę 150 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10zł.
2. Na podstawie art. 46 par.1 k.k. zobowiązuje oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłacenie Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie kwoty 1860,82zł.
3. Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania w kwocie 240,00zł.
4. Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie kwotę 531,36 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego.” WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(17.06.2014)
 

„ Pana G.W. oskarża się o to, że:

W okresie od września 2013 r. do 23 grudnia 2013r. w Fijałowie woj. Wielkopolskiego, znęcał się nad psem w typie rasy wyżeł niemiecki, w ten sposób, że utrzymywał go w niewłaściwych warunkach bytowania, w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa, bez odpowiedniego pokarmu i wody przez okres wykraczający poza jego minimalne potrzeby, wystawiając go także na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych zagrażających jego zdrowiu i życiu

tj. o czyn z art. 35 ust. 1a ustawy z 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt

1. Oskarżonego G.W. uznaje się za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu wyżej opisanego tj. występku z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21.08.1997r. o Ochronie Zwierząt i za to na podstawie tego przepisu wymierza mu karę 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10zł.
2. Na podstawie art. 46 par. 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody poprzez zapłatę kwoty 197,00 zł na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie.
3. Na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 3 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych zasądza się od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w wysokości 90,00zł i wymierza opłatę w kwocie 100,00 zł.
4. Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza się od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie kwotę 442,80 zł tytułem poniesionych wydatków przez oskarżyciela posiłkowego”


 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(08.01.2014)
 

„Pana R.S. oskarża się o to, że:

W okresie od sierpnia 2013r. do 18 września 2013r. w Krotoszynie woj. Wielkopolskiego na terenie posesji przy ul. ….., znęcał się nad dwuletnim psem rasy mieszanej poprzez świadome porzucenie go tj. pozostawienie przywiązanego na łańcuchu do budy na terenie posesji, bez odpowiedniego pokarmu i wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku

tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a w zw. Z art. 6 ust. 2 pkt. 11 i 19 Ustawy o Ochronie Zwierząt

1. Oskarżonego R.S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyżej opisanego tj. występku z art. 35 ust. 1a w zw. Z art. 6 ust. 2 pkt. 11 i 19 Ustawy o Ochronie Zwierząt i za to na podstawie tego przepisu skazuje go na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności.
2. Na podstawie art. 69 par. 1 i 2 k.k. i art. 70 par. 1 pkt. 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu na okres próby 3 lat.
3. Na podstawie art. 35 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zwierząt orzeka przepadek zwierzęcia – psa rasy mieszanej, rudej maści, w wieku ok. 2 lat znajdującemu się w Schronisku, Towarzystwu Opieki nad zwierzętami, Oddział w Krotoszynie.
4. Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza się od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania w kwocie 150,00zł.


 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(26.11.2013)
 

„Pana R.P. oskarżonego o to, że:

W okresie od stycznia 2011r. do 23 czerwca 2013r. w Krotoszynie woj. Wielkopolskiego, na terenie posesji przy ul. …., znęcał się nad psem typu owczarek niemiecki poprzez świadome utrzymywanie go w niewłaściwych warunkach bytowania tj. trzymania go w kojcu, w którym znajdowały się nieusuwane odchody psa, utrzymywanie go w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa, tj. doprowadzenie do znacznego stopnia wychudzenia, nieleczenia guzów gruczołów mlekowych, zaniedbania okrywy skórnej i włosowej, przerostu pazurów na czterech łapach, które zawijając się zniekształcały postawę palców, jak również doprowadzenia do posiadania przez psa kleszczy w ilości co najmniej 200 sztuk i ich nieusuwania.

tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a w zw. Z art. 6 ust. 2 pkt. 10 ustawy o Ochronie Zwierząt

1. Oskarżonego R.P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyżej opisanego tj. występku z art. 35 ust. 1a w zw. Z art. 6 ust. 2 pkt. 10 ustawy o Ochronie Zwierząt i za to na podstawie art. 35 ust. 1a ustawy o Ochronie Zwierząt skazuje go na karę 1 miesiąca pozbawienia wolności.
2. Na podstawie art. 69 par. 1 i 2 k.k. i 70 par. 1 pkt. 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawierza oskarżonemu na okres próby 2 lat.
3. Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o Ochronie Zwierząt orzeka przepadek psa – suki w typie rasy owczarek niemiecki w wieku około 14 lat na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie.
4. Na podstawie art. 72 par. 2 k.k. zobowiązuje oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę kwoty 3633,94 zł na rzecz pokrzywdzonego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie w terminie 6 miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku.
5. Na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych zasądza się od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w wysokości 90,00zł i wymierza mu opłatę w kwocie 60,00zł.
6. Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie kwotę 360,00 zł tytułem poniesionych wydatków.

Dodane przez: Magda


292014
października
Czekam na właściciela...

Kilka dni temu, w Zdunach została znaleziona suczka. Czeka w schronisku na właściciela.
Prosimy o kontakt osoby, które poznają psa.
Tel. 660662191Dodane przez: Magda


272014
października
!!! Dzień jak co dzień !!!

Kolejna interwencja, tym razem w Gminie Kobylin. Otrzymujemy zgłoszenie, że przy jednej z posesji przebywa zaniedbany pies w typie Cocker Spaniela.

Rzeczywiście pies potwornie zaniedbany, właściciel tłumaczył, że zabrał psa od znajomych w takim stanie, że próbował go przyciąć, ale pies warczy. Trudno żeby nie warczał, skoro potworne dredy ciągną mu całą skórę a pchły biegają po nim jak po autostradzie.

Pies został odebrany i przewieziony do schroniska. Na drugi dzień Aneta zrobiła z nim porządek :) – wielkie dzięki !!!

 strzyżenie, golenie
 


Przy okazji tej interwencji, odebraliśmy jeszcze niewielką suczkę, która siedziała w kojcu a właściwie w klatce z 1 m2 przestrzeni. Suczka Żabka – spadek po krewnych, niechciana, zaniedbana, wyjąca o pomoc.
 

Kiedy to wszystko się skończy???? ….. chyba nigdy …. Już mamy zgłoszenia kolejnych trzech interwencji.

Dodane przez: Magda


202014
października
Poszukiwany właściciel !

W niedzielę trafił do schroniska biszkoptowy labrador w średnim wieku. Z utęsknieniem czeka na swojego właściciela !!!24.10.2014 - pies został odebrany przez właściciela :)

Dodane przez: Magda


202014
października
!!! Dziękujemy !!!

Dziękujemy Szkole Podstawowej w Nowym Zamku za przepiękną budę dla naszych podopiecznych, obroże i smycze a także suchą karmę :)

 

Dziękujemy Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach za odwiedziny schroniska i mnóstwo karmy dla psiaków.
 

 
Dziękujemy klasie III A ze Szkoły Podstawowej Nr 3 z Krotoszyna za karmę dla naszych psiaków.

 


 


Dziękujemy Paniom, które nie chciały podziękowań za mnóstwo karmy :)))))
 

Dodane przez: Magda


122014
października
!!! Dziękujemy !!!


Dziękujemy pracownikom Firmy NUTRICIA z Krotoszyna, którzy przeprowadzili zbiórkę koców, kołder i innych rzeczy do ocieplenia bud na jesienne chłody :)

Dziękujemy Darczyńcom :))

Ewelinie O. – 20zł – na potrzeby schroniska,
Marcie K. – 200zł – na karmę,
Dianie K. – 35zł – adopcja wirtualna Dżekiego,
Firmie Vigget Sp. z o.o. – 350zł – adopcja wirtualna 10 psiaków,
Ryszardowi M. – 35zł – adopcja wirtualna Czesia,
Marcie C. – 15zł – deklaracja dla Dżekiego na wrzesień,
Tomaszowi S. – 100zł – na koty,
Michałowi K. – 50zł – adopcja wirtualna Jeżynki,
Przemysławowi N. – 35zł – adopcja wirtualna Maczo,
Marcie T. – 35zł – adopcja wirtualna Kropki,
Aleksandrze J. – 40zł – adopcja wirtualna Hanny,
Urszuli P. – 35zł – adopcja wirtualna Lemona,
Danucie S. – 200zł – wpłata dla Roko,
Piotrowi R. – 35zł – adopcja wirtualna Kajtka,
Dianie Ł. – 35zł – adopcja wirtualna Sopelka,
Tomaszowi D. – 35zł – adopcja wirtualna Hanny,
Kamili M. – 35zł – adopcja wirtualna Dropka,
Katarzynie S. – 20zł – od Lupuska dla Przyjaciół :),
Mirosławie G. – 40zł – adopcja wirtualna Prezesa,
Bożenie M. – 100zł – na zwierzaki,
Zuzannie Ł – 440zł – na hotelik dla Bartka,
Ewie i Bolesławowi B. – 10zł – dla psiaków,
Pawłowi D. – 35zł – adopcja wirtualna Sawy,
Annie R. – 35zł – adopcja wirtualna Sopelka,
Magdalenie C. – 10zł – dla Dżekiego,
Adzie W. – 35zł – adopcja wirtualna Czili,
Izabeli S. i Dariuszowi – 70zł – adopcja wirtualna Sopelka i Oriego,
Izabeli S. – 30zł – na hotelik dla Prezesa,
Elizie P. – 50zł – adopcja wirtualna Thiago,
Dianie K. – adopcja wirtualna Dżekusia,
Izabeli Serafiniak – 50zł – wpłata na projekt Vendi Vigilas,
Katzraynie K. – 35zł – adopcja wirtualna Reksia,
Agnieszce W. – 35zł – adopcja wirtualna Tilla,
Dorocie T. – 30zł – adopcja wirtualna Lupusa,
Zuzannie P. – 35zł – adopcja wirtualna Emi (teraz Emi już jest realnie zadoptowana przez Panią Zuzę :),
Ilonie P. – 35zł – adopcja wirtualna Spajkiego,
Katarzynie S. – 35zł – adopcja wirtualna Diny,
Patrzycji K. – 35zł – adopcja wirtualna Kamy,
Dianie K. – 2670zł – z pozdrowieniami od Gości Ślubnych – Diana, Piotr i Murka adoptowana z naszego schroniska :),
Kindze K. – 50zł – dla Dżekusia na październik,
Krzysztofowi K. – 40zł – adopcja wirtualna Aleksa,
Iwonie M. – 40zł – darowizna dla zwierzaka,
Iwonie C. – 40zł – trzy grosze dla piesków,
Justynie M. – 30zł – adopcja wirtualna Jogiego,
Krzysztofowi G. – 35zł – adopcja wirtualna Lusi,
Patrycji K. – 35zł – adopcja wirtualna Leona,
Black Crackle MOHAA Klan – 70zł – adopcja wirtualna Dorki i Mami,
Mirosławie I. – 70zł – adopcja wirtualna Maji i Funi,
Magdalenie K. – 40zł – adopcja wirtualna Hakera.

Wszystkim Darczyńcom ogromnie dziękujemy za jednorazowe wpłaty i stałe przelewy. Dzięki Waszej pomocy jesteśmy w stanie zapewnić opiekę zwierzętom na zdecydowanie wyższym poziomie. Od dłuższego czasu kupujemy  nieporównywalnie lepszej jakości karmę, co zdecydowanie poprawiło ich  kondycję. Dziękujemy :)

Prosimy też Opiekunów Wirtualnych, których podopieczni są już w nowych domach, o wybranie innych zwierzaków :) Psy, które znalazły domy, a na które wpływają cały czas datki to: Kropka, Lemon, Kajtek, Lupus, Emi, Kama i Luśka.

 

Dodane przez: Magda


302014
września
Przyjaciele z Holandii :))


 

Chcieliśmy bardzo podziękować holenderskiej Fundacji WereldAsielen za mnóstwo karmy dla kotów. Otrzymaliśmy dwie palety z puszeczkami mięsnymi dla kotów będących pod naszą opieką.


21 września odwiedziła nas też Mirka, która jest członkiem Fundacji WereldAsielen i od kilku lat pomaga krotoszyńskiemu schronisku tłumacząc korespondencję naszego oddziału TOZ z holenderskimi fundacjami.

Pomimo, że znamy się kilka lat, to po raz pierwszy mieliśmy okazję spotkać się w Krotoszynie i porozmawiać o sytuacji schroniska, jego zmianie na przestrzeni tych paru lat i potrzebach jego podopiecznych.

Dzięki Mirko za wspieranie naszej działalności, zaangażowanie w pomoc dla psiaków z Polski i oczywiście za cudowne spotkanie :) 

Dodane przez: Magda


292014
września
Projekt VENDI czuwa !


Dzisiaj nasza schroniskowa staruszka Kama, która jest bardzo chora, pojechała do domu tymczasowego u Kasi w Rytwianach i została objęta opieką Projektu Vendi.

Projekt ma za zadanie ratowanie starych, chorych czy też najbardziej potrzebujących psów ze schronisk i zapewnienie im opieki, pozwalając godnie, w warunkach domowych przeżyć często ostatnie miesiące życia.  

Kama ma nowotwór tarczycy i cały czas jest w trakcie leczenia. Mamy nadzieję, że pod troskliwym okiem Kasi uda się doprowadzić ją do zdrowia. Najważniejsze jest jednak to, że po 4 latach w schronisku nie musi spędzać kolejnej zimy w betonowym kojcu.

Wielkie dzięki dla Ani i Kasi, które utworzyły Projekt i dają szansę takim psom jak Kama !!!!!!!!!!

Dodane przez: Magda


202014
września
Interwencja - 19.09.2014

Na prośbę Fundacji „Dwa plus cztery” przeprowadziliśmy dzisiaj interwencję w Janisławicach, w Gminie Sośnie. Zgłoszenie dotyczyło zagłodzonej suczki przetrzymywanej na łańcuchu. Na miejscu zastaliśmy przeraźliwi chudą suczkę – kości obciągnięte skórą. Suczka była bardzo apatyczna, nie szczekała, nie merdała ogonem… stała zadziwiona, że w ogóle ktokolwiek się nią zainteresował. W zamkniętym domu przebywał drugi pies.

Z uwagi na to, że psy wymagały natychmiastowego odebrania a nie było właściciela na posesji, został wezwany patrol policji. Po chwili też jednak zjawił się właściciel psów. Pies, który przebywał w domu okazał się też bardzo zaniedbany, chudziutki, pokryty kołtunami z chyba nigdy nieczesanej sierści, z uszkodzonym okiem wymagającym pilnej interwencji weterynarza. Zapadła decyzja o zabraniu obu psiaków.

Ze względu na ilość interwencji przeprowadzanych obecnie przez krotoszyński TOZ, psy zostały przekazane pod opiekę Fundacji „Dwa plus cztery” z Wrocławia, która zgłosiła nam sprawę zagłodzonej suczki i przejmie wszelkie czynności związane z egzekwowaniem prawa.

Dodane przez: Magda


182014
września
Pies z Sulmierzyc w końcu w schronisku :)

W końcu udało się złapać psiaka, który od kilku miesięcy biegał na terenie Sulmierzyc. Pies był na tyle nieufny, że nie podchodził nawet do ludzi, którzy go dokarmiali. Znał wszystkie zakamarki Sulmierzyc  i jak tylko zorientował się, że ktoś za bardzo się nim interesuje, znikał bez śladu, żeby pojawić się po drugiej stronie miasta.

Próby złapania psa były podejmowane kilkukrotnie, niestety bez rezultatu. Dlatego nie było wyjścia, jak uśpienie psa lotką z środkiem usypiającym.

Dziękujemy weterynarzowi, który przyjechał na miejsce i z pracownikami schroniska ponad 2 godziny biegali za psem :)
Dziękujemy też Weronice, która uparła się, że pies musi być w końcu złapany i właściwie dzięki jej determinacji do tego doszło. Przy okazji Weronika miała okazję popracować nad swoją kondycją, bo przez 2 godziny, śledząc psa, przebiegła obrzeżami całe Sulmierzyce ;).

Pies jest już bezpieczny w schronisku. Teraz musimy popracować nad jego sierścią, stanem fizycznym i psychicznym, ale na razie damy mu trochę czasu na oswojenie się z warunkami schroniskowymi :)
 

Dodane przez:Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69